Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 12 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

ΑΣΕΠ: 12 προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας
  • 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • 3 ΔΕ Οδηγών
  • 3 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
  • 5 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected] ) ή αυτοπροσώπως κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού (Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Πληροφορίες: 2237350718, 2237350729).