Αρχική ΑΣΕΠ AΣΕΠ: 12 Προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης

AΣΕΠ: 12 Προσλήψεις στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων ωρομίσθιου καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 01/11/2021-12/11/2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ