Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ:12 άτομα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης

ΑΣΕΠ:12 άτομα στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κατερίνης ανακοινώνει την πρόσληψη 12 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 29/09/2021-08/10/2021

Επικοινωνία:
23510 45315