Αρχική Εποχικοί ΑΣΕΠ: 117 προσλήψεις σχολικών καθαριστών/τριών στο Δήμο Χανίων

ΑΣΕΠ: 117 προσλήψεις σχολικών καθαριστών/τριών στο Δήμο Χανίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 117 ατόμων για τη καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 3/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: t-adynamiko@chania.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Δείτε εδώ την προκήρυξη: