Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ:11 προσλήψεις στον Δήμο Πύργου

ΑΣΕΠ:11 προσλήψεις στον Δήμο Πύργου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έντεκα (11) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών των Διευθύνσεων, μετά την κήρυξη των Δημοτικών Ενοτήτων Πύργου και Ωλένης του Δήμου Πύργου της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου.