Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 11 Προσλήψεις στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

ΑΣΕΠ: 11 Προσλήψεις στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έντεκα (11) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕήΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικάταχυδρομικάμε συστημένη επιστολή,, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου, Ν. Καζαντζάκη 36 Τ.Κ. 74100 – Ρέθυμνο, υπόψη Υ/Α’ ΓΥΠΑΡΗ Στυλιανής (2831040102)

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ