Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 11 Προσλήψεις στην Πολιτική Προστασία στην Λάρισα

ΑΣΕΠ: 11 Προσλήψεις στην Πολιτική Προστασία στην Λάρισα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκηρύσσει την άμεση πρόσληψη συνολικά 8 ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως 8 μηνών από την επέλευση του γεγονότος ή την κήρυξη κατάστασης ανάγκης, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμύρες) της 11ης Οκτωβρίου 2021.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

Οι ειδικότητες που ζητούνται για το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας στη Λάρισα είναι οι εξής:

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού – 1 θέση
ΠΕ Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών – 1 θέση
ΤΕ Μηχανικών / Μηχανολόγων – 1 θέση
ΤΕ Πληροφορικής – 1 θέση
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 1 θέση
ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 3 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο email: [email protected] την συνημμένη αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων από Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021 και λήγει τη Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ.