Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 102 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

ΑΣΕΠ: 102 θέσεις εργασίας στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2021 για τη σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν δύο (102) ατόμων για την υλοποίηση προγραμμάτων συνδεόμενων με ξένους πελάτες και ειδικότερα για τις λειτουργικές ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικό Κέντρο) του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγρα (Σχηματάρι Bοιωτίας).Τα σχετικά κείμενα μπορούν να βρεθούν παρακάτω:

Προκήρυξη ΕΑΒ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021

 

Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)

Ειδικό Παράρτημα (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας

 

Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ

 

Έντυπο Αίτησης ΑΣΕΠ ΣΟΧ 6

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα, 24.05.2021