Αρχική Μόνιμοι ΑΣΕΠ: 102 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο

ΑΣΕΠ: 102 μόνιμες προσλήψεις στο δημόσιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ανοικτές παραμένουν τρείς προκηρύξεις του ΑΣΕΠ που αφορούν 102 προσλήψεις σε διάφορους τομείς του Δημόσιου Τομέα καθώς και στο Πολεμικό Ναυτικό.

Οι τρεις προκηρύξεις αφορούν προσλήψεις στο Πολεμικό Ναυτικό και την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και συγκεκριμένα:

Πολεμικό Ναυτικό

Προσλήψεις 18 έφεδρων Ιατρών

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ της προκήρυξης του ΑΣΕΠ με την απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νικόλαου Παπανικολάου, που αφορά προσλήψεις σε δεκαοκτώ (18) θέσεις Έφεδρων εξ Εφεδρείας και κατ’ Απονομή Αξιωματικών Υγειονομικού με γενική ειδικότητα Ιατρού στο Πολεμικό Ναυτικό.

Οι επιτυχόντες θα καταταγούν στο Πολεμικό Ναυτικό ως Έφεδροι εξ Εφέδρων και κατ’ Απονομή Αξιωματικοί, και ο απονεμόμενος βαθμός θα είναι αυτός του Ανθυποπλοιάρχου.

Με την ονομασία τους ως Αξιωματικοί έχουν τα ίδια υπηρεσιακά και οικονομικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους μονίμους συναδέλφους τους και δεν έχουν υποχρέωση ελάχιστης παραμονής στο στράτευμα, αξιοποιούνται δε αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών των Ναυτικών Νοσοκομείων Αθηνών, Σαλαμίνας και Κρήτης.

Γενικό Επιτελείου Ναυτικού

Προσλήψεις 68 μηχανικών και τεχνικών

Η Προκήρυξη 1Κ/2021 του ΑΣΕΠ, αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξήντα οκτώ (68) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη εργασιών Υποβρυχίων (Υ/Β) στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε στις 12 Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει την 1η Μαρτίου 2021ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων

Προσλήψεις 16 ατόμων – Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού

Η Προκήρυξη 1Ε/2021 του ΑΣΕΠ, αφορά στην πλήρωση δεκαέξι (16) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 22 Φεβρουαρίου 2021.

Οι ειδικότητες των υποψηφίων που ζητούνται έχουν ως εξής:

  • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Τρεις (3) θέσεις
  • ΝΟΜΙΚΩΝ: Επτά (7) θέσεις
  • ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ: Μία (1) θέση
  • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: Δύο (2) θέσεις
  • ΤΑΤΙΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ: Δύο (2) θέσεις
  • ΧΗΜΙΚΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΩΝ: Μία (1) θέση