Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 10 Προσλήψεις στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού

ΑΣΕΠ: 10 Προσλήψεις στον Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) του Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης- Υμηττού που εδρεύει στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού της
Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ