Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 10 Προσλήψεις στο Δήμο Τρίπολης

ΑΣΕΠ: 10 Προσλήψεις στο Δήμο Τρίπολης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών.