Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 10 Προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς

ΑΣΕΠ: 10 Προσλήψεις στο Δήμο Κηφισιάς

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1Ε/2022: Πλήθος Αιτήσεων Συμμετοχής

Ανακοίνωση για πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κηφισιάς ΣΟΧ 3 2021. Ανάρτηση στην διαύγεια 31/12/21

Ειδικότητες και προκήρυξη εδώ