Αρχική ΑΣΕΠ AΣΕΠ: 10 προσλήψεις στην καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκηδόνος

AΣΕΠ: 10 προσλήψεις στην καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Χαλκηδόνος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ανακοίνωση για την  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Χαλκηδόνος.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την συνημμένη αίτηση με αριθμό ΣΟΧ 6/2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση: [email protected]
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 18/11/2021 έως και 24/11/2021