Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: 10 Προσλήψεις στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΑΣΕΠ: 10 Προσλήψεις στη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 03-06-2022 έως 07-06-2022.