Αρχική Εποχικοί Αρχαιολόγο, Μηχανικό και ειδικευμένους εργάτες ψάχνει η Εφ. Αρχ. Ανατολικής Αττικής

Αρχαιολόγο, Μηχανικό και ειδικευμένους εργάτες ψάχνει η Εφ. Αρχ. Ανατολικής Αττικής

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

1 (ΠΕ) Αρχαιολόγος
1 (ΠΕ) Μηχανικός ειδικότητας Αρχιτεκτόνων
4 ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων από 08.5.2020 έως 18.5.2020.

Τηλέφωνο: 210 3216700, εσωτ. 110
Δείτε την προκήρυξη εδώ