Αρχική Προγράμματα ΑΠΘ: Προκήρυξη φοιτητικού εικαστικού διαγωνισμού

  ΑΠΘ: Προκήρυξη φοιτητικού εικαστικού διαγωνισμού

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Η Επιτροπή του ΑΠΘ για τις εορταστικές εκδηλώσεις των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, προκηρύσσουν εικαστικό διαγωνισμό για να τιμήσουν την διακοσιοστή επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

  Αντικείμενο του διαγωνισμού θα είναι μια σύνθεση εικαστικού έργου εμπνευσμένου από την Επανάσταση του 1821.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και οι απόφοιτοι του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΑΠΘ των ετών αποφοίτησης 2016, 2017, 2018, 2019 και 2020.

  Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή ομαδικές, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των μελών κάθε ομάδας. Όλα τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να πληρούν τους όρους δικαιώματος συμμετοχής.

  Ο κάθε υποψήφιος/η κάθε ομάδα θα μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις (3) προτάσεις.

  Στον διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συγγενική σχέση (έως β’ βαθμού) με κάποιο μέλος της Οργανωτικής-Κριτικής Επιτροπής.

  Το έργο δεν θα πρέπει να φέρει υπογραφή, ούτε και οποιοδήποτε σημάδι που μπορεί να θεωρηθεί αναγνωριστικό των στοιχείων των διαγωνιζομένων.

  Θα αποκλειστούν τα έργα εκείνα που θα φέρουν υπογραφή ή οποιοδήποτε σημάδι θεωρηθεί αναγνωριστικό των στοιχείων των διαγωνιζομένων.

  Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των έργων είναι η 30η Απριλίου 2021. Τα έργα θα πρέπει να κατατεθούν στην εξής διεύθυνση:

  Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα
  Προξένου Κορομηλά 23
  ΤΚ 54622 Θεσσαλονίκη
  Τηλ.: 2310229778
  [email protected]

  Μαζί με το έργο τους, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν και τα ακόλουθα:

  1. Έναν κλειστό φάκελο διαστάσεων Α4, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μοναδική εγγραφή έναν πενταψήφιο κωδικό αριθμό της επιλογής τους (ο οποίος να αποφεύγει στοιχεία που θα τον καθιστούσαν εύκολα απομνημονεύσιμο, όπως επαναλήψεις εν σειρά του ίδιου ψηφίου ή ακολουθίες ψηφίων). Σε κάθε έργο/πρόταση θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός.
  2. Αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων (ονομ/μο, ιδιότητα, email, τηλέφωνο) και φωτοτυπία εγγράφου που να πιστοποιεί τη σχέση τους με το ΑΠΘ (Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας ή Βεβαίωση Σπουδών από τη Σχολή ή το Τμήμα ή Φωτοτυπία Αντίγραφου Πτυχίου για τους αποφοίτους).
  3. Σύντομο γραπτό κείμενο περιγραφής του έργου (έως 150 λέξεις) και, εφόσον κρίνονται χρήσιμες, σύντομες τεχνικής φύσεως διευκρινίσεις.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού στο email [email protected] υπόψη της Οργανωτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού.

  Έκθεση και Βραβεία

  Η Οργανωτική-Κριτική Επιτροπή θα συνεδριάσει και θα επιλέξει τους βραβευθέντες του διαγωνισμού από 1 έως 14 Μαΐου 2021, οπότε και θα δημοσιευθούν τα αποτελέσματα. Στο πλαίσιο ανάδειξης των διαγωνιζόμενων, θα επιλεγούν, με βάση την αξιολόγησή τους, τριάντα (30) έργα, τα οποία θα εκτεθούν στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Στα εγκαίνια της έκθεσης, που θα διεξαχθούν στις 26 Μαΐου 2021, θα βραβευτούν από την Οργανωτική-Κριτική Επιτροπή τα πέντε (5) καλύτερα έργα ως εξής: Το πρώτο βραβείο θα λάβει χρηματικό ποσό 1.500 €, το δεύτερο βραβείο 1.000 € και το τρίτο 500 €. Θα απονεμηθούν και δυο έπαινοι σε ειδικό πάπυρο.

  Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.