Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Αποζημίωση απόλυσης: Τι αλλάζει με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Νέες σαρωτικές αλλαγές σε απολύσεις και αποζημιώσεις, εισάγει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο.

Όπως αποκάλυψε ο καθηγητής Εργατικού Δικαίου του ΑΠΘ, Δημήτρης Ζερδελής, σε συζήτηση που διοργάνωσε η εφημερίδα «Ημερησία» για τα εργασιακά, το νομοσχέδιο δίνει «περίοδο χάριτος» στον εργοδότη να καταβάλλει την αποζημίωση στον μισθωτό έως και 4 μήνες μετά την απόλυση χωρίς η απόλυση να καθίσταται άκυρη.

Απολύση τώρα και αποζημίωση σε 4 μήνες

Ενώ σήμερα ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει την νόμιμη αποζημίωση κατά την απόλυση – διατηρώντας φυσικά το δικαίωμα να την καταβάλλει και σε δόσεις όταν το ποσό υπερβαίνει τις αποδοχές δυο μηνών – με το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, που βρίσκεται ακόμη σε δημόσια διαβούλευση, παρέχεται η δυνατότητα ο εργοδότης να καταβάλλει την αποζημίωση έως και 4 μήνες μετά την απόλυση. Εφόσον τηρηθεί το χρονικό διάστημα του 4μήνου η απόλυση δεν είναι άκυρη.

Ειδικότερα το νομοσχέδιο αναφέρει στο άρθρο 65 πως εάν κατά την καταγγελία της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας δεν τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των νόμων 3198/1955 και 3863/2010, δηλαδή με άλλα λόγια δεν έχει τηρηθεί ο έγγραφος τύπος ή / και δεν έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση, το κύρος της καταγγελίας ισχυροποιείται, εφόσον ο εργοδότης καλύψει την τυπική παράλειψη εντός προθεσμίας 4 μηνών και τυγχάνει εφαρμογής η ρύθμιση που προβλέπει πως ο μισθωτός έχει 3 μήνες περιθώριο για να εγείρει αξιώσεις μετά την απόλυσή του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα:

-Ο εργαζόμενος απολύεται αλλά δεν του καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση

-Ο εργαζόμενος προσφεύγει εντός 3 μήνου στο Δικαστήριο ώστε η απόλυσή του να καταστεί άκυρη

-Ο εργοδότης μπορεί να καταβάλλει την αποζημίωση εντός 4μήνου από την απόλυση διορθώνοντας -έτσι εκ των υστέρων την ακυρότητα και καθιστώντας ισχυρή την καταγγελία

Κούρεμα έως 10% της αποζημίωσης

Με την ίδια διάταξη παρέχεται εμμέσως η δυνατότητα στον εργοδότη να κουρεύει έως και 10% την νόμιμη αποζημίωση χωρίς η απόλυση να καθίσταται άκυρη. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο εργαζόμενος θα μπορεί να προσφεύγει στο δικαστήριο μόνο για την συμπλήρωση της αποζημίωσης και όχι ζητώντας την επαναπρόσληψή του.

Όπως αναφέρεται στο ίδιο άρθρο του νομοσχεδίου, «εάν η αποζημίωση απόλυσης υπολείπεται της νόμιμης κατά ποσοστό μέχρι 10%, θεωρείται ότι έγινε λόγω συγγνωστής πλάνης και ο απολυθείς μπορεί να αιτηθεί με αγωγή μόνο τη συμπλήρωσή της».

Όπως ανέλυσαν οι ειδικοί, η μειωμένη αποζημίωση ανεξάρτητα από το ύψος της μείωσης, ήταν λόγος ακυρότητας της απόλυσης και υπερημερίας του εργοδότη. Μόνο αν ο εργοδότης αποδείξει ότι η μη καταβολή της πλήρους αποζημίωσης απόλυσης οφείλεται σε συγγνωστή πλάνη του μπορεί να απαλλαγεί από τις συνέπειες της ακυρότητας και της υπερημερίας του.

Η εναλλακτική της έξτρα αποζημίωσης

Στα θετικά για τους εργαζόμενους συγκαταλέγεται από τους ειδικούς η αύξηση της αποζημίωσης για τους εργατοτεχνίτες που εξισώνονται με τους υπαλλήλους καθώς και η ακυρότητα της απόλυσης αν ο εργαζόμενος ασκήσει κάποιο νόμιμο δικαίωμά του.

Όπως έχει επισημάνει η “Η” το νομοσχέδιο εισάγει την εναλλακτική της έξτρα αποζημίωσης ως αντάλλαγμα για την υποχρεωτική επαναπρόσληψη και τους μισθούς υπερημερίας για μια σειρά από απολύσεις που μπορούσαν να κριθούν καταχρηστικές από τα δικαστήρια.

Η διάταξη αφορά κυρίως απολύσεις που γίνονται για οικονομοτεχνικούς λόγους, οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να κριθούν καταχρηστικές από τα δικαστήρια. Σε πολλές περιπτώσεις απολύσεων οι δικαστές εξετάζουν αν η απόλυση ήταν το έσχατο μέσο ή αν ο εργοδότης μπορούσε για παράδειγμα να προβεί σε μείωση μισθού κ.α.

Η έξτρα αποζημίωση κυμαίνεται από 3 έως 24 μηνιάτικα. Αν προσθέσει κανείς και τα 12 μηνιάτικα της κανονικής αποζημίωσης που δικαιούται ο μισθωτός εφόσον έχει από 16 έτη και πάνω συμπληρωμένα στον ίδιο εργοδότη, τότε το συνολικό πακέτο της αποζημίωσης μπορεί να φτάσει έως και τα τα 36 μηνιάτικα.

Την έξτρα αποζημίωση δικαιούνται μισθωτοί που απολύονται και η απόλυσή τους πάσχει για λόγο διαφορετικό από τους λόγους που αναφέρονται στο νομοσχέδιο. Σύμφωνα με ειδικούς φωτογραφίζονται περιπτώσεις απολύσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους, οι οποίες δυνητικά θα μπορούσαν να κριθούν καταχρηστικές από τα δικαστήρια και την προηγούμενη νομολογία.

Πως μπορεί να λάβει ο εργαζόμενος την έξτρα αποζημίωση;

Εφόσον ο εργαζόμενος προσφύγει στη Δικαιοσύνη επειδή έχει βάσιμους λόγους να θεωρεί πως η απόλυσή του είναι καταχρηστική, τότε μπορεί ενώπιον του δικαστηρίου να ζητήσει την πρόσθετη αποζημίωση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τακτικών αποδοχών 3 μηνών, ούτε μεγαλύτερη του διπλάσιου της κατά νόμο αποζημίωσης λόγω καταγγελίας κατά τον χρόνο απόλυσης.

Το ίδιο αίτημα μπορεί να υποβάλλει, βέβαια και ο εργοδότης κατά την διάρκεια της διαδικασίας με την ίδια βαρύτητα. Το αίτημα υποβάλλεται από τον εργαζόμενο ή από τον εργοδότη σε οποιοδήποτε στάδιο της δίκης, σε πρώτο ή δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας.

Με δυο κριτήρια το ύψος της έξτρα αποζημίωσης:

Το εύρος της έξτρα αποζημίωσης, δηλαδή αν θα είναι 3 μηνιάτικα ή 24 το καθορίζει το δικαστήριο με δυο βασικά κριτήρια που θέτει ο νομοθέτης. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκεκριμένη φόρμουλα στο νόμο.

Το δικαστήριο αποφασίζει τον καθορισμό του ποσού της πρόσθετης αποζημίωσης, λαμβάνοντας υπόψη:

-την ένταση του πταίσματος του εργοδότη και

-την περιουσιακή και οικονομική κατάσταση του εργαζομένου και του εργοδότη.

Διαβάστε ακόμη:

Αρχηγική εμφάνιση Τεμπονέρα: «Είναι η ώρα των νόμιμων ιδιοκτητών του ΣΥΡΙΖΑ»

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο κατάμεστο κλειστό...

ΒΙΝΤΕΟ – Οι αγρότες μπήκαν στην καρδιά της Αθήνας

Στην καρδιά της πόλης έφτασαν πριν λίγη ώρα οι...

Το 45,5% των πολιτών ζουν με καθυστερήσεις σε στεγαστικά δάνεια

Το γεγονός ότι η χώρα μας διανύει μια βαθιά στεγαστική...

ΒΙΝΤΕΟ Αίσχος! Αναρχικοί φώναζαν στα ΜΑΤ: «Που είναι ο Γιώργος;»

Σε μια αδιανότη ενέργεια προέβησαν οι αναρχικοί που συμμετείχαν...

Ενημερωτικό Δελτίο

Έκτακτο δώρο Πάσχα: Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι – Τι ποσά θα λάβουν

Έκτακτο δώρο Πάσχα: Ποιοι θα είναι οι δικαιούχοι, τι ποσά θα λάβουν Έκτακτο επίδομα Πάσχα σχεδιάζει να δώσει η κυβέρνηση στα ευάλωτα νοικοκυριά, αντίστοιχο με αυτό που...

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν… «πάρτι» αυθαιρεσίας από εργοδότες

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν... «πάρτι» αυθαιρεσίας από εργοδότες Νέους τρόπους φαίνεται ότι εφευρίσκουν οι επιρρεπείς σε παραβάσεις του εργατικού δικαίου εργοδότες, προκειμένου να αποφύγουν...

Απεργία: Κατεβάζουν «ρολά» την Τετάρτη Δημόσιο και ιδιωτικός τομέας και τα ΜΜΜ

Απεργία: Κατεβάζουν «ρολά» την Τετάρτη Δημόσιο και ιδιωτικός τομέας και τα ΜΜΜ Μόνο τα λεωφορεία, και αυτά από τις 9 το πρωί έως τις 9...

 ΟΠΕΚΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού Α21 

 ΟΠΕΚΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού Α21  Έχουν ανοίξει οι αιτήσεις για το επίδομα παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ. Η πλατφόρμα για τις...