Αρχική Οικονομία Μειωμένα ενοίκια- Covid: Tην επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές Ιουλίου

Μειωμένα ενοίκια- Covid: Tην επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές Ιουλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Οι αποζημιώσεις για τα κουρεμένα ενοίκια του Ιουλίου, αναμένεται να πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στο ΜEGA.

Πώς θα δοθεί η αποζημίωση ενοικίου για τον Ιούλιο

Στο ΦΕΚ είχε δημοσιευθεί πριν λίγες ημέρες το πώς θα δοθεί η αποζημίωση ενοικίου για τον Ιούλιο.

Διαδικασία υποβολής «Δήλωσης Covid» και διαδικασία ανάκτησης των ποσών

  1. Ο δικαιούχος είσπραξης αποζημίωσης για τον μήνα Ιούλιο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής, ανεξαρτήτως του εάν έλαβε την προκαταβολή του άρθρου 2 της παρούσας, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος («Δήλωση Covid»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή της με τις υπό στοιχεία Α.1139/2020 (Β’ 2269) Α.1243/2020 (Β’ 4914), Α.1253/2020 (Β’ 5180), Α.1050/2021 (Β’ 956), Α. 1158 (Β’ 2974) και Α.1170/2021 (Β’ 3548) αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μέχρι τις 30.9.2021.
  2. Για τις περιπτώσεις που προκαταβληθεί αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας αλλά δεν υποβληθεί «Δήλωση Covid» εντός της προθεσμίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1, ή για τις περιπτώσεις που τροποποιείται η «Δήλωση Covid» μηνός Ιουλίου σε σχέση με το μήνα Ιούνιο 2021, το ποσό καθίσταται απαιτητό και η διαδικασία αναζήτησής του ως αχρεωστήτως καταβληθέντος θα προσδιοριστεί με την απόφαση που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης ΓΔΟΥ 400 (Β’ 1613).
  3. Η διαδικασία καταβολής του ποσού της αποζημίωσης σε νέους δικαιούχους για τον μήνα Ιούλιο που δεν είχαν υποβάλλει «Δήλωση Covid» ή δεν είχαν αποζημιωθεί για τον μήνα Ιούνιο θα καθοριστεί με νέα απόφαση.