Αρχική Εποχικοί Αποτελέσματα για 200 θέσεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων

Αποτελέσματα για 200 θέσεις στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βγήκαν τα αποτελέσματα για 200 θέσεις εργασίας με την προκήρυξη ΣΟΧ 1Α/2019 στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Οι αιτήσεις για την κάλυψη των 200 θέσεων ΣΟΧ 1 Α /2019 μεσω ΑΣΕΠ για την Αθήνα και για όλες τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων ήταν ενιαίες και γίνονταν δεκτές μέχρι και 23/09/2019. Κάθε υποψήφιος δικαιούταν να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή TE ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγοταν αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι εν λόγω προσλήψεις αφορούν Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου και τα αποτελέσματα ανακοινώθηκαν σήμερα από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.

Δείτε τα αποτελέσματα ΕΔΩ