Αποκλειστικό: Τι ποσά θα λάβουν δικηγόροι, μηχανικοί και οικονομολόγοι

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

  Χαμόγελα σκορπά σε χιλιάδες μηχανικούς, δικηγόρους και οικονομολόγους το νέο νομοσχέδιο που θα εισαχθεί αύριο το μεσημέρι στην Δ.Ε Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής με τίτλο: “σ/ν Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων: «Μέτρα ενίσχυσης των εργαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλιστικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων”.

  Ειδικότερα, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dimosio.gr  το ύψος των χρημάτων που θα δούνε στους λογαριασμούς τους οι δικαιούχοι, αγγίζουν ως “ταβάνι” τα 400 ευρώ, ενώ το χαμηλότερο ποσό δεν θα πέσει κάτω από 300 ευρώ.

  Επιπροσθέτως, αξίζει να σημειωθεί, ότι καθοριστικός παράγοντας στην τελική επιλογή της Κυβέρνησης και δη της ΚΥΑ που θα μεριμνήσει για το τελικό ποσό που θα λάβουν μηχανικοί, δικηγόροι και οικονομολόγοι είναι τα εισοδηματικά κριτήρια.

  Υπό αυτό το πρίσμα, αμέσως μετά την αυριανή εισαγωγή του σ/ν στην Δ.Ε Κοινωνικών Υποθέσεων, “ανοίγει” ο δρόμος, έπειτα και την τελική ψήφιση του την επόμενη εβδομάδα, για να καθοριστούν και τα εισοδηματικά κριτήρια.

  Σύμφωνα με πληροφορίες, όλο το προηγούμενο διάστημα, το Υπουργείο Εργασίας σε συνδυασμό με το ΥΠΟΙΚ βρίσκονται σε άμεση συνεννόηση, προκειμένου να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στην έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ή εγκυκλίου.

  Το Dimosio.gr σας υπενθυμίζει τι αναφέρει η διάταξη για το έκτακτο επίδομα.

  Στο επίμαχο τμήμα της αιτιολογικής έκθεσης του νομοσχεδίου επισημαίνονται τα εξής βασικά σημεία για το επίδομα:

  Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που επέφερε η πανδημία του κορOνοϊού COVID-19 στους δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους με τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης.

  Ειδικότερα, επιχειρείται η στήριξη των δικηγόρων, μηχανικών και οικονομολόγων, ασφαλισμένων που υπάγονται στον e-ΕΦΚΑ οι οποίοι έχουν υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας- Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων της παρ.2α του άρθρου 44 του ν.3986/2011 και οι οποίοι λόγω των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 είχαν ενταχθεί μεταξύ των μηνών Μαρτίου-Νοεμβρίου 2020 στους πληττόμενους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του Υπουργείου Οικονομικών.

  Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος για τους δικηγόρους και για τους μηχανικούς καταβάλλονται από τον δεύτερο κλάδο ενώ για τους οικονομολόγους από τον πρώτο κλάδο του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων.

  Με την παρ. 3 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων να καθορίσουν το ύψος, τους δικαιούχους, τα εισοδηματικά κριτήρια, τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία, το χρόνο και τον τρόπο χορήγησης της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των προϋποθέσεων χορήγησης, καθώς και να εξειδικεύσουν τυχόν ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.

  Το έκτακτο επίδομα θα απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. Επιπλέον το επίδομα δεν κατάσχεται, ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους ΟΤΑ.