ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άμεσα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας λαμβάνει το υπουργείο Εργασίας, προκειμένου να βάλει φρένο στο φαινόμενο που ταλανίζει εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες.   Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου προωθεί δυναμικές στοχευμένες δράσεις ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, όπως  προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα (36.500 ωφελούμενοι), καθώς και δράσεις για την απασχόληση 52.000 νέων ανέργων μέχρι 29 ετών, για 3.000 ΑμεΑ, αλλά και για πτυχιούχους μέχρι 29 ετών.

To Dimosio.gr αποκαλύπτει πρώτο τα σχεδιαζόμενα προγράμματα και τις στοχευμένες δράσεις που σκοπεύει να υλοποιήσει άμεσα το υπουργείο Εργασίας.

Αναλυτικά:

 1. Προώθηση στην απασχόληση μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 36.500 άτομα, όπου για πρώτη φορά θα βγει συνδεδεμένη με συμβουλευτική, υποχρεωτική κατάρτιση και πιστοποίηση σε ψηφιακές και τεχνικές δεξιότητες, συναφών με τις θέσεις απασχόλησης τους σε Δήμους και άλλα ΝΠΔΔ, με τις οποίες πιστοποιημένες τους δεξιότητες θα μπορούν πλέον να τοποθετηθούν στην ιδιωτική αγορά εργασίας .
 2. Προώθηση στην απασχόληση 52.000 νέων ανέργων μέχρι 29 ετών με στοχευμένα προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων σε αναπτυξιακούς κλάδους της οικονομίας όπως, ψηφιακή οικονομία, κυκλική οικονομία, αγροδιατροφή, γαλάζια οικονομία,  τουρισμό, μεταφορές και υποδομές, δημιουργική βιομηχανία, πολιτισμό και  ασφαλώς μέσω στήριξης της καινοτόμας επιχειρηματικότητας  και της μαθητείας.
 3. Στήριξη της νεανικής γυναικείας επιχειρηματικότητας για 5000 νέες άνεργες γυναίκες μέχρι 29 ετών.
 4. Προώθηση στην απασχόληση 3.000 νέων άνεργων ΑμεΑ μέσω προγράμματος  εξειδικευμένης συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης
 5. Στήριξη 2.500 νέων ανέργων αποφυλακισμένων παραβατών μέχρι 29 ετών με πρόγραμμα επανένταξης στην αγορά εργασίας.
 6. Προγράμματα ένταξης στην αγορά εργασίας για 22.000 ανέργους και μακροχρόνια ανέργους, διαφόρων ηλικιών και εκπαιδευτικών βαθμίδων για την μείωση της ανεργίας σε αναδεικνυόμενους τοπικά θύλακες ανεργίας.
 7. Πρόγραμμα προώθησης στην ιδιωτική αγορά εργασίας 5000 πτυχιούχων άνεργων νέων μέχρι 29 ετών.

Σύνολο ωφελουμένων ανέργων που θα προωθηθούν άμεσα στην αγορά εργασίας μέσω διαφορετικών ενεργητικών διαδρομών  111.000

 ΝΕΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΟΑΕΔ

 1. Πρόγραμμα Απασχόλησης 7000 ανέργων άνω των 30ετών στις Λιγότερες Αναπτυγμένες Περιοχές (ΛΑΠ), με έμφαση στις γυναίκες και τους μακροχρόνια ανέργους.
 2. Πρόγραμμα Απασχόλησης 5000 ανέργων άνω των 30ετών στις Περιφέρειες σε μετάβαση με έμφαση τις ηλικίες 30-49 σε στοχευμένες ειδικότητες .
 3. Πρόγραμμα Απασχόλησης 3.500 ανέργων άνω των 30 ετών στις περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, με έμφαση σε τομείς αιχμής και υψηλής ζήτησης .
 4. Πιλοτικό Πρόγραμμα εργασιακής ένταξης στην αγορά εργασίας 3.500 προσφύγων.
 5. Πιλοτικό Πρόγραμμα συνεργασίας με Δήμους για την ευχερέστερη προώθηση της σύζευξης σε τοπικό επίπεδο ανέργων και επιχειρήσεων.
 6. Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας.