ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Υπο επεξεργασία στα γραφεία του ΑΣΕΠ βρίσκεται η προκήρυξη για τις 1.209 μόνιμες  προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων στο Υπουργείο Υγείας. Το επιτελείο της Ανεξάρτητης Αρχής καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια, ώστε η προκήρυξη να φύγει για το τυπογραφείο εντός 15νθημέρου!

Στόχος του Υπουργείου ειναι οι προσλήψεις να γίνουν το συντομότερο δυνατό και να καλυφθούν άμεσα οι θέσεις, πρώτον για να στελεχώσει τις υγειονομικές μονάδες της χώρας εν μέσω πανδημίας και να καλύψει τα κενά που παρατηρούνται σε αυτές και δεύτερον και πιο σημαντικό για να προσφέρει εργασία σε περισσότερο ιατρικό προσωπικό.

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω η προκήρυξη θα αφορά όλες τις ειδικότητες, δηλαδή

α) κατηγορία Ειδικών Θέσεων (ΕΘ),
β) κατηγορία θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ),
γ) κατηγορία θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ),
δ) κατηγορία θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ),
ε) κατηγορία θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι ειδικότητες της προκήρυξης 

Oι 1.209 μόνιμες θέσεις εργασίας θα αφορούν τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας σχεδόν όλης της χώρας, ενώ οι τομείς που αναμένεται να ταξινομηθεί το νέο ιατρικό προσωπικό θα ειναι κατά βάση οι ίδιες με τις ειδικότητες που είχαν ζητηθεί στην 2Κ/2019.

Ενδεικτικά:

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ): ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ, ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού, με δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού), ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ), ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ, ΠΕ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ), ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΩΝ (ΒΙΟΛΟΓΩΝ), ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ-ΒΙΟΛΟΓΩΝ και ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ.

Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ):

 • ΤΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ-ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ,
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΥΤΩΝ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 • ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
 • ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,
 • ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
 • ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ,
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ,
 • ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ,
 • ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ):

 • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ,
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ,
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ, ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
 • ΔΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ (ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ), ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ – ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΩΝ,

Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ):

 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ,
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ,
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
 • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ -ΣΤΡΙΩΝ.