ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αίτημα για 275 μόνιμες προσλήψεις υπέβαλε πριν λίγες ημέρες η υπηρεσία διοικητικής μέριμνας του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στο διοικητικό συμβούλιο του ασφαλιστικού φορέα. Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ εργάζονται με εντατικούς ρυθμούς καθημερινά, καθώς εκτός από την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων καλούνται να προχωρήσουν άμεσα και τις χιλιάδες εκρεμείς συντάξεις.  Για το λόγο αυτό η αρμόδια υπηρεσία ζητά από την διοίκηση του υπερταμείου να ανάψει το “πράσινο φως” για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού 275 ατόμων.

Η κατανομή των θέσεων κατανέμεται ως εξής:

  • 110 άτομα κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) εκ των οποίων εξήντα (60) κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και πενήντα (50) ΠΕ Πληροφορικής.
  • 55 άτομα κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) εκ των οποίων είκοσι πέντε (25) κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και τριάντα (30) ΤΕ Πληροφορικής.
  • 102 άτομα κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου/ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
  • Οκτώ άτομα κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κλάδου/ειδικότητας ΥΕ Επιμελητών.

Η υπηρεσία ζητά ακόμα την έγκριση μετατροπής 14 κενών οργανικών θέσεων του κλάδου ΔΕ Δημοσιονομικών σε οργανικές θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 80 του Π.Δ. 8/2019 περί «Κατανομής Οργανικών Θέσεων Προσωπικού κατά Κατηγορία, Κλάδο και Ειδικότητα»