ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με νέο προσωπικό και συγκεκριμένα με εργαζόμενους καθαριότητας ενισχύονται τα Δημόσια ΙΕΚ και τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Dimosio.gr για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Συγκεκριμένα:

  • Για τα Δημόσια ΙΕΚ εγκρίθηκαν 227 προσλήψεις πλήρους απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος (1 Οκτωβρίου 2020 έως την λήξη του διδακτικού έτους: 30 Ιουνίου 2020)
  • Για τα σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας εγκρίθηκαν 86 προσλήψεις μερικής απασχόλησης  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας ίσης με το διδακτικό έτος (15 Σεπτεμβρίου 2020 έως την λήξη του διδακτικού έτους: 30 Ιουνίου 2020)

Η πρόσληψη των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4722/2020 και η δαπάνη θα καλυφθεί απο πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.