ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Βρισκόμαστε στο σημείο όπου το κράτος και οι πολίτες προσπαθούν να μαζέψουν τα σπασμένα που άφησε πίσω της η πανδημία και το γενικό Lockdown στην οικονομία της χώρας, προσπαθώντας να καταλάβουν όλοι το νέο τοπίο που δημιουργείται.

Αυξημένα είναι τα «κανόνια» επιχειρήσεων λόγω του κορονοϊού και πολλές εταιρείες που έχουν πελάτες που πτωχεύουν βρίσκονται αντιμέτωπες με περίπλοκες καταστάσεις.

Ένα από τα προβλήματα που έχουν ανακύψει είναι το τι θα ισχύσει με τον ΦΠΑ που καταβλήθηκε για απαιτήσεις που έχουν καταστεί οριστικά ανείσπρακτες, λόγω πτώχευσης της επιχείρησης.

Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση 355/2019) έχει λύσει το θέμα. Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, ο ΦΠΑ που έχει καταβάλει προμηθεύτρια εταιρεία για απαιτήσεις της που διαγράφηκαν οριστικά και δεν πρόκειται να εισπραχθούν, λόγω πτώχευσης του πελάτη της, πρέπει να της επιστραφεί από το Δημόσιο.

Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ η επιχείρηση που έχει καταβάλει αχρεωστήτως τον αναλογούντα ΦΠΑ, δικαιούται να τον ανακτήσει νομιμοτόκως ή να τον συμψηφίσει με τυχόν άλλες οφειλές της, στις περιπτώσεις που αποδεικνύεται επαρκώς η ιδιαιτέρως πιθανή παρατεταμένη διάρκεια της αδυναμίας είσπραξης της απαίτησης.

Όπως προκύπτει από την ερμηνεία του Κώδικα ΦΠΑ η φορολογική αρχή δεν δύναται να εισπράξει ως ΦΠΑ ποσό υψηλότερο εκείνου που έχει εισπράξει στο πλαίσιο αυτό η ίδια η επιχείρηση, ήτοι δεν μπορεί η επιχείρηση να μην έχει εισπράξει δεδουλευμένα ή πωληθέντα και να καθίσταται υποχρεωμένη να καταβάλει ποσό ΦΠΑ που τιμολογήθηκε, αλλά ουδέποτε εισέπραξε.

με πληροφορίες απο Insider.gr