Αρχική Ασφάλιση Από σήμερα οι αυξημένες συντάξεις χηρείας

Από σήμερα οι αυξημένες συντάξεις χηρείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από σήμερα Παρασκευή 27/9, θα αρχίσει η καταβολή των αυξημένων συντάξεων χηρείας.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, με ευχαριστίες στο προσωπικό του ΕΦΚΑ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
για την «υπερπροσπάθεια και την αδιάκοπη εργασία τους».

Οι νέες αυξημένες συντάξεις σε δικαιούχους (χήρες και τέκνα) είχαν ήδη προαποφασιστεί
από την προηγούμενη κυβέρνηση, επί υπουργίας Αχτσιόγλου, αλλά μόλις πρόσφατα
έγινε δυνατή η καταβολή τους, λόγω της επίλυσης των τεχνικών προβλημάτων.

Συνολικά έγινε επαναφορά στο προ του νόμου Κατρούγκαλου ποσοστό (70%) σε 66.323
συντάξεις (χήρες και ορφανά τέκνα) εκ των οποίων 10.543 είναι του Δημοσίου.

Από τις υπόλοιπες 55.780 συντάξεις του πρώην ΙΚΑ, για 13.182 δεν προέκυψε αύξηση στο καταβαλλόμενο ποσό λόγω π.χ. του γεγονότος ότι ελάμβαναν το κατώτατο όριο. Για 3.178
τέκνα προκύπτει μείωση λόγω ανακατανομής μεταξύ των ποσοστών της χήρας και των
τέκνων.

Για 247 συντάξεις δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας και αυτή θα ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου οπότε και θα καταβληθούν οι προκύπτουσες αυξήσεις.

Για τις συντάξεις που προέκυψε αύξηση ο μέσος όρος αύξησης ανά σύνταξη ανέρχεται στα 208 ευρώ για το πρώην ΙΚΑ και το 290 ευρώ για το Δημόσιο. Τα ποσά που αντιστοιχούν στους μήνες από την ψήφιση του νόμου μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2019 θα καταβληθούν με τις συντάξεις
Νοεμβρίου στο τέλος Οκτωβρίου 2019.

Συνολικά η δαπάνη για το 2019 εκτιμάται σε περίπου 70 εκατ. ευρώ ποσό για το οποίο δεν υπήρχε πρόβλεψη στον ετήσιο προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ.