ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σαράντα έξι θέσεις εργαζομένων στην ΑΑΔΕ θα καλυφθούν από επιλαχόντες παλαιοτέρων προκηρύξεων, όπως ανακοίνωσε χθες το ΑΣΕΠ. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων είχε υποβάλει αιτήματα για την πλήρωση 19 θέσεων του κλάδου ΠΕ Χημικών και 27 του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και το ΑΣΕΠ αποφάσισε μέσω της ολομέλειάς του να καλυφθούν χωρίς νέα προκήρυξη και χωρίς υποβολή νέας αίτησης, από επιλαχόντες των Προκηρύξεων 4Κ/2016 (ΦΕΚ 10/2016 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και 13Κ/2017 (ΦΕΚ 33/2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) αντίστοιχα.

Η επιλογή των διοριστέων στις νέες θέσεις θα πραγματοποιηθεί ύστερα από τον έλεγχο των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων των επιλαχόντων των εν λόγω προκηρύξεων (4Κ/2016 και 13Κ/2017)) βάσει των δικαιολογητικών που έχουν συνυποβληθεί με την αίτηση συμμετοχής τους και με τη σειρά που έχουν αυτοί στους πίνακες κατάταξης των αντίστοιχων κλάδων. Προσόντα ή ιδιότητες που αποκτήθηκαν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (21/12/2016 και 22/11/2017 αντίστοιχα) στις ανωτέρω προκηρύξεις δεν εξετάζονται.