ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη των 165 νέων θέσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. Τα συναρμόδια υπουργεία έχουν ανάψει το “πράσινο φως” στο αίτημα για την πρόσληψη του μόνιμου προσωπικού και τις επόμενες ημέρες θα αποσταλεί το αίτημα στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Η επιλογή των υπαλλήλων θα γίνει εξολοκλήρου από την Ανεξάρτητη Αρχή.

Τα ΚΕΠ θα προσλάβουν 165 υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη της διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών υπαγόμενοι στον ομώνυμο κλάδο. Από το σύνολο των θέσεων οι 60 θα είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ, οι 30 πτυχιούχοι ΤΕΙ, και οι υπόλοιποι 60 απόφοιτοι Λυκείων.

Δεκτός θα γίνεται μεγάλος αριθμός διαφορετικών τίτλων σπουδών που σχετίζονται με την διαχείριση υποθεσεων πολιτών. Στα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα αναμένεται να είναι η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε βασικό επίπεδο, ενώ όσοι έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν στα ΚΕΠ θα λάβουν μοριοδότηση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίας θα κυμανθεί στα 200 με 250 μόρια. Τέλος, όσοι έχουν γνώση ξένων γλωσσών, μεταπτυχιακά ή δεύτερο τίτλο σπουδών θα μοριοδοτηθούν με βάση τα κριτήρια των προκηρύξεων «Κ», που ισχύουν για κάθε κατηγορία.