Αρχική Μόνιμοι “Αντίστροφη μέτρηση” για την προκήρυξη 8.171 μόνιμων στους δήμους

“Αντίστροφη μέτρηση” για την προκήρυξη 8.171 μόνιμων στους δήμους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αυτην την εβδομάδα αναμένεται το ΑΣΕΠ να στείλει για δημοσίευση τη νέα προκήρυξη του υπουργείου Εσωτερικών για τις 8.171 μόνιμες θέσεις στους τομείς καθαριότητας των δήμων. Η κατανομή των 8.171 θέσεων έχει καθοριστεί ως εξής:

  •  5.241 Υ.Ε. (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης)
  •  2.714 Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)
  •  216 Τ.Ε./Π.Ε. (Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)

Πριν απο λίγες μέρες δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, απόφαση με την οποία καθορίζονται οι θέσεις που θα καλυφθούν από άτομα που προστατεύονται από τον ν.2643/1998. Συνολικά οι θέσεις που θα καλυφθούν από άτομα ειδικών κατηγορίων είναι 559. Συνοπτικά η κατανομή των θέσεων ανάκατηγορία είναι η παρακάτω:

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο περίπτωσης β΄ της παρ. 1, άρθρου 1, ν.2643/1998) 150
β) Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 100
γ) Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄ της παρ. 1, άρθρου 1, ν.2643/1998) 50
δ) Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο περίπτωσης β’ της παρ. 1, άρθρου 1, ν. 2643/1998) 50
ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λπ. (περίπτωση δ΄ παρ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998) 49
στ) Τρίτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1 άρθρου 1 ν. 2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 160

Οι ειδικότητες που θα ζητηθούν μέσω της νέας προκήρυξης είναι: καθαριστές, χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί απορριμματοφόρου, εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες, υδραυλικοί, Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων, κ.α.

Μοριοδοτηση

Για όλες τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα ζητείται ως μοναδικό προσόν το Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (απολυτήριο τριτάξιου Γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980, Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική κατανομή των θέσεων ανά ειδικοτητα και δήμο