ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πρόσληψη 50 εποχικών υπαλλήλων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Ο φορέας θα εντάξει στο δυναμικό του νέο προσωπικό με οκτάμηνες συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενώ το Ανωτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού έχει ήδη ανάψει το “πράσινο φως” προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Αναλυτικά, θα προσληφθούν:

  • 5 Τοπογράφοι Μηχανικοί ΠΕ
  • 15 Γεωπόνοι ΠΕ
  • 7 Δασολόγοι ΠΕ
  • 12 Μηχανικοί Γεωπληροφορικής Τοπογραφίας ΤΕ και
  • 6 Τεχνολόγοι Γεωπονίας ΤΕ

Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν δέκα ημέρες προκειμένου να υποβάλουν τις αιτήσεις τους.