Αρχική ΑΣΕΠ “Αντίστροφη μέτρηση” για 5.000 προσλήψεις στους ΟΤΑ – Οι ειδικότητες και...

“Αντίστροφη μέτρηση” για 5.000 προσλήψεις στους ΟΤΑ – Οι ειδικότητες και τα προσόντα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

«Αντίστροφα» μετρά ο χρόνος για την έκδοση της προκήρυξης του υπουργείου Εσωτερικών με την οποία θα προσληφθούν 5.000 μόνιμοι υπάλληλοι στον τομέα καθαριότητας των δήμων. Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση είχε προαναγγείλει τις προσλήψεις αυτές και είχε δεσμευτεί έναντι των συνδικαλιστικών οργανώσεων μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις στην καθαριότητα στις αρχές του καλοκαιριού. Μάλιστα, μέχρι την ημερομηνία πρόσληψης του νέου προσωπικού οι δήμοι έχουν την δυνατότητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους με εποχικό προσωπικό.

Μέχρι σήμερα το ΑΣΕΠ έχει επεξεργαστεί περίπου το 80% των αιτημάτων και απομένουν λίγοι ακόμη φορείς μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να σταλεί για ΦΕΚ η νέα προκήρυξη.  Ο Δήμος Αθηναίων έχει αιτηθεί τη πρόσληψη 400 νέων υπαλλήλων, ενώ περίπου 530 εργαζόμενους επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του ο Δήμος Θεσσαλονίκης.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που φαίνεται ότι αποσπούν τη «μερίδα του λέοντος» είναι οι καθαριστές, οι χειριστές μηχανημάτων, οι οδηγοί απορριμματοφόρου, οι εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι, τεχνίτες, υδραυλικοί, Εργατών Συνοδών Απορριμματοφόρων.

Μοριοδότηση και Προσόντα

Σε όλες τις θέσεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης ζητείται ως μοναδικό προσον το Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ελλάδας ή άλλος ισότιμος τίτλος του εξωτερικού.

Η μοριοδότηση για την πρόσληψη του νέου προσωπικού θα είναι διαφορετική από τις άλλες προκηρύξεις καθώς έχει προβλεφθεί αυξημένα μόρια για όσους έχουν προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Αναλυτικά σύμφωνα με το αρθρο 24 του Ν. 4479/2017 ως προς το σύνολο των προσλήψεων τακτικού προσωπικού που πραγματοποιούνται με την ειδική διαδικασία, η εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης, η οποία προβλέπεται στην περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), εφόσον έχει διανυθεί σε αντίστοιχες θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας Ο.Τ.Α. ή νομικών προσώπων αυτών, βαθμολογείται με δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα και για συνολική εμπειρία μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Επίσης για τις συγκεκριμένες προσλήψεις δεν εφαρμόζονται τα ανώτατα ανά ειδικότητα, όρια ηλικίας διορισμού που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/3.5.2004 (Β΄645), όπως ισχύει.