Αρχική ΟΑΕΔ “Αντίστροφη μέτρηση” για 10.000 προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ

“Αντίστροφη μέτρηση” για 10.000 προσλήψεις μέσω ΟΑΕΔ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντίστροφα” μετρά ο χρόνος για τη προκήρυξη του νέου προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ, το οποίο θα δώσει “ανάσα” σε 10.000 άνεργους ηλικίας από 55 έως 67 ετών.

Η δράση θα επιχορηγήσει επιχειρήσεις, δήμους και άλλους δημόσιους φορείς, προκειμένου να ενισχυθούν με άνεργους, προσφέροντας τους μηνιαίες αποδοχές έως 600 ευρώ. Οι προσληφθέντες θα απασχοληθούν από 8 έως 12 μήνες, ενώ θα τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη. Στόχος του προγράμματος είναι να ωφεληθεί η συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, η οποία είναι δύσκολο να βρει εργασία και να συμπληρώσει τα απαραίτητα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνια εργασίας.

Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να:

  • Να είναι άνεργοι επί τουλάχιστον 12 μήνες πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα.
  • Να εξακολουθούν να είναι άνεργοι και να κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα.
  • Να έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την ίδια ημερομηνία.
  • Να μην είναι ανάπηροι σε ποσοστό άνω του 67% κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση.
  • Ο χρόνος που τους υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ελάχιστου αριθμού ημερών εργασίας για τη θεμελίωση πλήρους δικαιώματος λόγω γήρατος στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ να μην υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή τα 1.500 ημερομίσθια.

Με την έκδοση της προκήρυξης, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα ανακοινώσει τη διαδικασία, τους όρους και την προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να υποβάλουν ασφαλιστικά βιβλιάρια του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και λοιπών φορέων κύριας ασφάλισης και σε περίπτωση έλλειψής τους απόφαση – βεβαίωση του φορέα ή των φορέων για τον χρόνο ασφάλισης, αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου δημόσιου φορέα από το οποίο να προκύπτει η ηλικία τους και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα και συνεχίζουν να είναι άνεργοι.

Δείτε ΕΔΩ τα προγράμματα που θα έρθουν