ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την προκήρυξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η ΑΑΔΕ θα εντάξει στο δυναμικό της 75 τελωνειακούς τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Οι εργαζόμενοι θα απασχοληθούν μόνιμα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εκτός από δίπλωμα θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: Επεξεργασίας κειμένων, Υπολογιστικών φύλλων, Υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να έχουν καλή γνώση αγγλικών ή γαλλικών ή γερμανικών.