Αρχική Δήμοι Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας από τον δήμο Γλυφάδας στην Τερψιθέα

Αντιπλημμυρικά έργα προστασίας από τον δήμο Γλυφάδας στην Τερψιθέα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Ìéá ìåãÜëç ÅëëçíéêÞ óçìáßá "Ýíôõóå" ôçí ðñüóïøç ôïõ äçìáñ÷åßïõ ÃëõöÜäáò óôá íüôéá ðñïÜóôéá ôçò ÁôôéêÞò ìå ðñùôïâïõëßá ôïõ äçìÜñ÷ïõ Ãéþñãïõ ÐáðáíéêïëÜïõ ìå áöïñìÞ ôïí åïñôáóìü ôçò åèíéêÞò åïñôÞò ôçò 28çò Ïêôþâñç. Ç ãáëáíüëåõêç êÜëõøå ôï ìåãáëýôåñï ìÝñïò ôçò ðñüóïøçò ôïõ êôçñßïõ êáé åðé ôçò ïäïõ ÍáðïëÝùí ÆÝñâá. (EUROKINISSI/ÈÅÏÄÙÑÏÓ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÁÊÇÓ)

Στη θωράκιση μιας περιοχής που πλήττεται συχνά από πλημμύρες κατά τις έντονες βροχοπτώσεις, προχωρά ο δήμος Γλυφάδας.

Στην Τερψιθέα ξεκίνησε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης, που περιλαμβάνει αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυο οπτικών ινών, αλλά και αγωγούς φυσικού αερίου και φυσικά τις ασφαλτοστρώσεις.

Στόχος να τερματιστούν τα προβλήματα που ταλαιπωρούν χρόνια τους δημότες στη συγκεκριμένη περιοχή και ειδικά στις οδούς Αιγύπτου και Αρχιπελάγους, οι οποίες είναι από τις πιο «ταλαιπωρημένες» στον δήμο και στους κάθετους δρόμους, ενώ η δημοτική Αρχή σκοπεύει να επεκταθούν οι ίδιες εργασίες και σε άλλους δρόμους της Τερψιθέας.

«Ποτάμια που σχηματίζονταν μετά από μια έντονη νεροποντή, με κακό οδόστρωμα, με πολλά προβλήματα γενικά, όλα αυτά πλέον αποτελούν παρελθόν, χάρη σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, που αλλάζει την εικόνα όλης της γειτονιάς και το κομμάτι αυτό της Τερψιθέας αποκτά τη σύγχρονη λειτουργία και όψη που του αξίζει. Οργανωμένα, μεθοδικά, μελετημένα», λέει μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου και στη συνέχεια εξηγεί: «Πρώτα τρέξαμε τα αντιπλημμυρικά, που ήταν ζητούμενο δεκαετιών, στις οδούς Αρχιπελάγους και Αιγύπτου και σε κάθετες οδούς. Έπειτα μπήκαν οι αγωγοί του φυσικού αερίου, κατόπιν το δίκτυο οπτικών ινών και μετά από όλες αυτές τις εργασίες προχωρήσαμε στην ασφαλτόστρωση.

Εκκρεμεί μόνο η σύνδεση των φρεατίων στην Αρχιπελάγους, αλλά κι ένας ακόμα αγωγός στην Αγίου Νεκταρίου, από το Νέο Κοιμητήριο μέχρι την Αρχιπελάγους, για να μαζεύονται τα νερά και πιο ψηλά. Οι ασφαλτοστρώσεις συνεχίζονται και σε άλλους δρόμους στην Τερψιθέα και σε άλλες περιοχές της πόλης μας, αφού έχουν προηγηθεί άλλες εργασίες και παρεμβάσεις, ώστε να αποφεύγουμε όσο μπορούμε μπαλώματα και επιδιορθώσεις».