Αρχική Οικονομία Ανοικτή η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για το επίδομα τέκνων

Ανοικτή η εφαρμογή της ΑΑΔΕ για το επίδομα τέκνων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαθέσιμη είναι πλέον στους πολίτες η ηλεκτρονική πύλη της ΑΑΔΕ (www.aade.gr ) για να υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση (έντυπο Α21) για τη χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τρίτεκνων – πολύτεκνων οικογενειών. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι όμως να έχουν υποβάλει ήδη πρώτα την δήλωση φόρου εισοδήματος Ε1 για το 2017.

Οι γονείς υποβάλλουν την αίτηση για τα εξαρτώμενα τέκνα τους και ο επίτροπος για τα τέκνα των οποίων έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

Σύμφωνα με τις «βήμα προς βήμα» οδηγίες συμπλήρωσης που δίνει η ΑΑΔΕ:

– Οι γονείς μπαίνουν με τους κωδικούς του Taxisnet

– Αν έχει υποβληθεί αίτηση Α21 το αμέσως προηγούμενο έτος εμφανίζονται όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα. Ο δικαιούχος πρέπει να ελέγξει τα στοιχεία που εμφανίζονται. Εισάγουν ή μεταβάλλουν στοιχεία εφόσον απαιτείται. Κάνουν οριστικοποίηση της αίτησης.

– Αν δεν έχει υποβληθεί αίτηση Α21 το αμέσως προηγούμενο έτος, συμπληρώνουν τα γενικά στοιχεία της αίτησης (οικογενειακή κατάσταση, διαμονή). Συμπληρώνουν τα στοιχεία των γονέων και των εξαρτωμένων τέκνων (ΑΜΚΑ, αρ. οικογ. μερίδας, δημοτολόγιο κ.λπ.). Επίσης συμπληρώνουν τον IBAN λογαριασμό στον οποίο θα πιστωθεί το επίδομα και κάνουν οριστικοποίηση της αίτησης.

Εξαλου ο ΟΓΑ αναζητά την επιστροφή πλέον των 12 εκατομμυρίων ευρώ που όπως αποδείχθηκε από ελέγχους στις φορολογικές δηλώσεις, είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως σε μη δικαιούχους οικογενειακών επιδομάτων, ζητά ο ΟΓΑ