Αρχική Ελλάδα Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς θα αποφύγετε την επιβολή φόρου

Ανείσπρακτα ενοίκια: Πώς θα αποφύγετε την επιβολή φόρου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το πρόβλημα της φορολόγησης των ανείσπρακτων ενοικίων απασχολεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων τα τελευταία χρόνια.

Για όσους δεν χειριστούν σωστά και εγκαίρως το ζήτημα των ανείσπρακτων ενοικίων υπάρχει ο κίνδυνος επιβολής φόρου έως και 45%. Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ), το πρώτο βήμα για να διευθετηθεί το πρόβλημα με τα ανείσπρακτα ενοίκια έγινε με τον νόμο 4346/2015.

Στον συγκεκριμένο νόμο υπάρχει πρόβλεψη ώστε τα εισοδήματα από ενοίκια που δεν έχουν εισπραχθεί να μη συνυπολογιστούν στο συνολικό εισόδημα του ιδιοκτήτη – φορολογούμενου. Πρόκειται για δυο ενέργειες που πρέπει, ωστόσο, να γίνουν έγκαιρα και χωρίς λάθη.

Τα δυο βήματα για να μη φορολογηθείτε

Για να αποφευχθεί η επιβολή φόρου στο εισόδημα για ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να γίνουν τα εξής βήματα:

1) Μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει να έχει εκδοθεί σε βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής για τα ανείσπρακτα ενοίκια ή διαταγή απόδοση χρήσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Την ίδια ισχύ έχει και η αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.

2) Οι παραπάνω διαταγές ή δικαστικές αποφάσεις και ενέργειες πρέπει να κοινοποιηθούν στην αρμόδια ΔΟΥ με την κατάθεση φωτοαντιγράφων. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η εφορία θα φορολογήσει το εισόδημα για τα ανείσπρακτα ενοίκια.

Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση πτώχευσης του μισθωτή -ο οποίος είναι υπεύθυνος για τα ανείσπρακτα ενοίκια- ο εκμισθωτής προσκομίζει αντίγραφο του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτησή του (του εκμισθωτή).