Αρχική ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ: Αναβολή της Ειδικής Πρακτικής Δοκιμασίας για 2 Θέσεις ΤΕ 16 Στενογράφων

ΑΣΕΠ: Αναβολή της Ειδικής Πρακτικής Δοκιμασίας για 2 Θέσεις ΤΕ 16 Στενογράφων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Κατόπιν της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Kοινής Υπουργικής Απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6.11.2020 (B΄ 4899/6.11.2020), με την οποία καθορίζονται τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, η Ειδική Επιτροπή Πρακτικών Δοκιμασιών, σε έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε την αναβολή της διεξαγωγής της προγραμματισμένης για το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 Πρακτικής Δοκιμασίας για την πλήρωση δύο θέσεων Στενογράφων στη Βουλή των Ελλήνων, βάσει της προκήρυξης 1Κ/2019.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής της Πρακτικής Δοκιμασίας με νεότερο Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και sms.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, μπορείτε να απευθύνεστε στο Α.Σ.Ε.Π. (τηλ. 213-1319309, 213-1319234, [email protected][email protected]).