Χιλιάδες εργαζόμενοι που πλησιάζουν τη σύνταξη αντιμετωπίζουν δυσάρεστα νέα σχετικά με τα πλασματικά έτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, προγραμματίζεται η κατάργηση των 12 κατηγοριών πλασματικών ετών.

Στο μέλλον, οι πλασματικές περίοδοι θα περιορίζονται σε πέντε έως δώδεκα έτη, όπως προβλέπεται για το Δημόσιο. Δεν θα επιτρέπεται η αναδρομική αναγνώριση πλασματικού χρόνου για την κατοχύρωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι το 2012, με αποτέλεσμα να μειωθεί το ποσοστό αναπλήρωσης για τα πρόσφατα πλασματικά έτη και να επηρεαστεί το τελικό ποσό της σύνταξης.

Επιπλέον, σχεδιάζονται και άλλες αλλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα, περιλαμβανομένων ρυθμίσεων για τις συντάξεις χηρείας, την Εισφορά Αλληλεγγύης, τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων που διατηρούν ακόμα Προσωπική Διαφορά.

Παρεμβάσεις σε διάφορους τομείς:

Συνταξιούχοι με αναπηρία: Το υπουργείο Εργασίας εξετάζει την εξαίρεση για την απασχόληση συνταξιούχων με αναπηρία. Προηγούμενες νομοθετικές παρεμβάσεις δημιούργησαν προβλήματα, καθώς οι συνταξιούχοι αναγκάζονται να διακόψουν την εργασία τους για να απολαύσουν τη σύνταξή τους.

Συνταξιούχοι χηρείας: Προβλέπεται μείωση στις συντάξεις για όσους συνταξιούχους χηρείας αποκτούν εισόδημα από εργασία ή άλλη σύνταξη τρία χρόνια μετά την έναρξη της σύνταξής τους, παρόμοια με τους δημόσιους υπαλλήλους.

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων: Παρατηρείται πρόθεση να διατηρηθεί αλλά να εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα των κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.400 ευρώ, με αναμόρφωση των κλιμάκων εισφορών.

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών: Σχεδιάζεται η θέσπιση ενιαίου κανονισμού για προνοιακά επιδόματα και παροχές, βασιζόμενος στις ισχύουσες προβλέψεις του πρώην ΙΚΑ, με αυστηρότερες προϋποθέσεις και πιθανή μείωση των παροχών.

Προσωπική Διαφορά: Σχεδιάζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση για συνταξιούχους χωρίς αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς, αλλά με συγκεκριμένες προϋποθέσεις και πιθανή έκπτωση έως και 80% στην εφάπαξ καταβολή της διαφοράς.

ΤΕΚΑ: Προτείνεται ρύθμιση που θα επιτρέπει στο ΤΕΚΑ να επενδύει τις εισφορές των ασφαλισμένων χωρίς περιορισμούς, αντίθετα με τα άλλα δημόσια ασφαλιστικά ταμεία.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις