Αρχική Επιχειρήσεις Αναθεωρείται η ελληνική νομοθεσία για τις επιχειρήσεις επενδύσεων

Αναθεωρείται η ελληνική νομοθεσία για τις επιχειρήσεις επενδύσεων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός συνέστησε νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη ευρωπαϊκή νομοθετική δέσμη σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων, την εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών συμμετοχικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και την Οδηγία (ΕΕ) 2019/2177 για τη Φερεγγυότητα.

Στόχος της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2034, σχετικά με την προληπτική εποπτεία επιχειρήσεων επενδύσεων είναι να αντιμετωπιστούν περαιτέρω τα ιδιαίτερα τρωτά σημεία και οι κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις επενδύσεων, με αποτελεσματικές, κατάλληλες και αναλογικές ρυθμίσεις προληπτικής εποπτείας, οι οποίες θα συμβάλλουν στην εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε ολόκληρη την ΕΕ, παρέχοντας εχέγγυα για αποτελεσματική προληπτική εποπτεία, διατηρώντας παράλληλα το κόστος συμμόρφωσης υπό έλεγχο, και εξασφαλίζοντας επαρκή κεφάλαια για τους κινδύνους των επιχειρήσεων επενδύσεων.

Η εν λόγω Οδηγία είναι μέρος του πακέτου μέτρων που δημοσιεύτηκε μετά από αξιολόγηση του πλαισίου προληπτικής εποπτείας για τις επιχειρήσεις επενδύσεων στην ΕΕ. Το πακέτο μέτρων που έχει δημοσιευτεί μετά την αξιολόγηση, αποτελείται από την Οδηγία 2019/2034 και τον Κανονισμού 2019/2033.

cnn.gr