Αρχική Εργασιακά Αναστολές συμβάσεων: Το χρονοδιάγραμμα για τις δηλώσεις

Αναστολές συμβάσεων: Το χρονοδιάγραμμα για τις δηλώσεις

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέχρι σήμερα Δευτέρα 8 Μαρτίου έχουν διορία οι επιχειρήσεις για να προαναγγείλουν τις αναστολές Μαρτίου στο σύστημα “Εργάνη”.

Από την επόμενη ημέρα, Τρίτη 9 Μαρτίου και μετά, οι επιχειρήσεις – εργοδότες υποχρεούνται να προχωρήσουν σε προαναγγελία στο σύστημα “Εργάνη” τουλάχιστον την προηγούμενη μέρα της έναρξής τους.

Εργοδότης, δηλάδη, που θέλει να βάλει εργαζόμενο σε αναστολή στις 13 του μήνα πρέπει να το δηλώσει έως τις 12 Μαρτίου.

Υπενθυμίζεται πως σε περίπτωση μηνιαίας αναστολής ο εργαζόμενος θα πάρει το ποσό των 534 ευρώ. Ωστόσο αν η αναστολή της σύμβασης εργασίας διαρκεί λιγότερο τότε θα εισπράξει αναλογικό τμήμα αυτού του ποσού.

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων που είναι πληττόμενες (βάσει της λίστας ΚΑΔ) προβλέπονται για τον Μάρτιο.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις που:

-έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2018 και

-ήταν υποκείμενες σε ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η

Δεκεμβρίου 2020 και επιπλέον

-δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020

Για να είναι επιλέξιμες και να μπορούν να θέτουν σε αναστολή συμβάσεις των εργαζομένων τους, πρέπει:

-Να έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ καθ’ όλη την περίοδο από την 1η Απριλίου 2019 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 και

-Να μην παρουσιάζουν αύξηση του κύκλου εργασιών τους την περίοδο από 1η Απριλίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020 σε σχέση με την περίοδο από 1η Απριλίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019, όπως προκύπτει από τα στοιχεία των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ που τηρεί η ΑΑΔΕ.