Αρχική Εποχικοί Ανακοίνωση 117 εποχικών προσλήψεων – Επανδρώνεται στο μέγιστο ο Δήμος Πειραιά

Ανακοίνωση 117 εποχικών προσλήψεων – Επανδρώνεται στο μέγιστο ο Δήμος Πειραιά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
DCIM100MEDIADJI_0056.JPG

Ο Δήμος Πειραιώς ανακοινώνει την πρόσληψη εκατόν επτά (117) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και
Ανακύκλωσης, ως εξής:

  • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 26
  • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 20
  • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (γερανοφόρων –
    καλαθοφόρων) 1
  • ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (µηχανοκίνητων
    σαρώθρων) 1
  • ∆Ε ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 2
  • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 67

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/04/2020-21/04/2020

Τηλέφωνο: 213 2022566
Δείτε την προκήρυξη εδώ