ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη σταδιακή ενεργοποίηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής τήρησης φορολογικών βιβλίων, στην ειδική πλατφόρμα που φέρει την ονομασία myData, προβλέπει κοινή απόφαση που υπέγραψαν ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Με την απόφαση αυτή, που αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τίθεται το νέο πλαίσιο, με βάση το οποίο οι επιχειρήσεις θα διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ με ηλεκτρονικό τρόπο δεδομένα από τα λογιστικά στοιχεία και βιβλία τους, ανεξαρτήτως του μεγέθους αυτών και του τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων (απλογραφικά-διπλογραφικά).

Στην απόφαση ορίζονται η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, τα δεδομένα που διαβιβάζονται, ο χρόνος, οι τρόποι διαβίβασης και οι ειδικότερες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων. Όπως προκύπτει από τα όσα αναφέρονται στην απόφαση, η ηλεκτρονική τήρηση των φορολογικών βιβλίων θα ισχύσει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2020, δηλαδή για ολόκληρη τη χρήση του τρέχοντος έτους οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν να τηρήσουν τα βιβλία τους ηλεκτρονικά.