ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αναδρομικά έρχονται για 119.773 αποστράτους και άλλους συνταξιούχους ειδικών μισθολογίων, των οποίων η σύνταξη ήταν εξαρτημένη από τον μισθό των αντίστοιχων εν ενεργεία υπαλλήλων. Εκτός από τα πρώην στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων στο Ταμείο πάνε συνταξιούχοι καθηγητές ΑΕΙ – ΤΕΙ, γιατροί ΕΣΥ, ερευνητές, διπλωμάτες, μουσικοί κ.α.

Οι πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών που μας έρχονται, αναφέρουν ότι τα χρήματα στους λογαριασμούς των αποστράτων, θα μπουν την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018. Το συνολικό καταβλητέο ποσό προ φόρου φτάνει στα 244,82 εκ. ευρώ και θα καταβληθεί εφάπαξ, ενώ το μέσο ποσό αναδρομικών αγγίζει για τους απόστρατους ττα 1.858 ευρώ, ενώ το ατομικό ποσό για τον καθένα κυμαίνεται ανάλογα τον βαθμό, το Σώμα κλπ.

Η επόμενη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα είναι οι συνταξιούχοι γιατροί του ΕΣΥ, που φτάνουν στους 6.081. Το καταβλητέο ποσό προ φόρου για το ιατρικό προσωπικό ξεπερνά τα 21,7 εκ. ευρώ με αποτέλεσμα το μέσο ποσό αναδρομικών να διαμορφώνεται στα 3.571 ευρώ. Ακολουθούν οι καθηγητές ΔΕΠ- ΑΕΙ οι οποίοι είναι 4.619 άτομα και θα «δουν» αναδρομικά συνολικού ύψους 13,16 εκ. ευρώ (μέσο ποσό 2.850 ευρώ).

Πάντως, την ίδια στιγμή, δεν δικαιούνται αναδρομικά 4.609 εν ενεργεία υπάλληλοι από το σημερινό αστυνομικό προσωπικό, οι οποίοι είναι κυρίως Ειδικοί Φρουροί καθώς και Αστυφύλακες – Υπαρχιφύλακες, που προέρχονται από Ειδικούς Φρουρούς. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. οι εν λόγω δεν είναι δικαιούχοι καθώς:

με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 έλαβαν αύξηση στο βασικό μισθό και το χρονοεπίδομα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους αστυνομικούς, των οποίων ο βασικός μισθός, το χρονοεπίδομα και λοιπά επιδόματα μειώθηκαν,

με τις διατάξεις του Ν.4307/2014 έλαβαν αναδρομικές αποδοχές για την 3ετία 2012 έως και 2014, καθώς λόγω της μεταβολής των συντελεστών, επήλθε αύξηση στα επιδόματα Ειδικής Απασχόλησης, Ευθύνης, Εξομάλυνσης και Ειδικών Συνθηκών, ενώ ο ως άνω βασικός τους μισθός και το χρονοεπίδομα παρέμειναν σταθερά. Συνεπώς έλαβαν τότε αναδρομικά επί των ως άνω επιδομάτων,

με τις πρόσφατες διατάξεις του Ν.4575/2018 τα αναδρομικά υπολογίστηκαν με βάση τις συνολικές αποδοχές (περιλαμβανόμενων των παραπάνω επιδομάτων) που ίσχυαν την 31-07-2012, με αποτέλεσμα να προκύπτουν χρηματικά ποσά για επιστροφή από μέρους τους. Ωστόσο, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, τα πόσα αυτά δεν θα επιστραφούν.