Αναδρομικά ενός έτους, κατά κύριο λόγο από Δώρα κύριων και επικουρικών συντάξεων με ποσά ως 1.150 ευρώ, δικαιούνται οι χαμηλοσυνταξιούχοι με σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων κάτω από τα 1.000 ευρώ.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν πάνω από 800.000 συνταξιούχοι οι οποίοι δεν είχαν τις περικοπές που επέστρεψε η κυβέρνηση για το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016 και δικαιούνται, εφόσον δεν πήραν τίποτε, να προσφύγουν στα δικαστήρια για να διεκδικήσουν τις περικοπές Δώρων είτε στην κύρια είτε και στην επικουρική τους σύνταξη.

Οι αγωγές μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε εντός 5ετίας για όσους υπέβαλαν αιτήσεις «θεραπείας» στον ΕΦΚΑ ως το τέλος του 2020, γνωστοποιώντας την αντίθεσή τους στη μη επιστροφή των κομμένων Δώρων καθώς με την αίτησή τους η αξίωση για αναδρομικά του 2015 και του 2016, που εξέπνεε στο τέλος του 2020, διατηρείται για μια 5ετία ακόμη. Εντός αυτής της νέας 5ετίας έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν στα δικαστήρια ζητώντας να τους επιστραφούν τα κομμένα Δώρα για το 11μηνο Ιουνίου 2015-Μαΐου 2016.

Αν όμως δεν έχουν κάνει αίτηση «θεραπείας», τότε η τυχόν διεκδίκηση αναδρομικών θα αφορά μόνον στο διάστημα από Ιανουάριο ως Μάιο 2016, γιατί στο τέλος του 2020 επήλθε η 5ετής παραγραφή των διεκδικήσεων που αφορούν σε αναδρομικά του 2015. Οπότε για να σώσουν τα μισά από τα αναδρομικά των Δώρων τους οι χαμηλοσυνταξιούχοι θα πρέπει να προσφύγουν δικαστικά μέσα στο 2021, γιατί στο τέλος της χρονιάς θα έχουν παραγραφεί λόγω 5ετίας και οι διεκδικήσεις του 2016.

Για παράδειγμα:

  • Συνταξιούχος που παίρνει 400 ευρώ κύρια σύνταξη χωρίς επικουρική, αν έκανε αίτηση θεραπείας ως το τέλος του 2020 μπορεί να διεκδικήσει Δώρο 400 ευρώ με δικαστική προσφυγή εντός της 5ετίας 2020-2024. Αν δεν έκανε αίτηση μπορεί να διεκδικήσει το μισό Δώρο, ήτοι 200 ευρώ με προσφυγή εντός του 2021.
  • Συνταξιούχος που παίρνει 640 ευρώ κύρια σύνταξη και επικουρική 120 ευρώ, με αίτηση θεραπείας ως το τέλος του 2020 μπορεί να διεκδικήσει Δώρο 640 ευρώ στην κύρια σύνταξη και Δώρα επικουρικών (δύο συντάξεις) με άλλα 240 ευρώ, ήτοι 880 ευρώ εντός της 5ετίας 2020-2024. Αν δεν έκανε αίτηση μπορεί να διεκδικήσει τα μισά Δώρα, ήτοι 440 ευρώ, με προσφυγή που πρέπει να υποβάλει ανυπερθέτως εντός του 2021.
  • Συνταξιούχος που παίρνει 770 ευρώ κύρια σύνταξη και επικουρική 155 ευρώ, με αίτηση θεραπείας ως το τέλος του 2020 μπορεί να διεκδικήσει Δώρα 1.080 ευρώ εντός της 5ετίας 2020-2024. Χωρίς αίτηση μπορεί να διεκδικήσει τα μισά Δώρα, ήτοι 540 ευρώ, με προσφυγή αυστηρά εντός του 2021.
  • Συνταξιούχος που παίρνει 830 ευρώ κύρια σύνταξη και επικουρική 165 ευρώ, με αίτηση θεραπείας ως το τέλος του 2020 μπορεί να διεκδικήσει Δώρα 1.130 ευρώ μέσα στην 5ετία 2020-2024, ενώ χωρίς αίτηση μπορεί να διεκδικήσει Δώρα 565 ευρώ με προσφυγή αυστηρά εντός του 2021.

Ηδη, τα δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις για επιστροφή Δώρων που εξαιρέθηκαν από τις κυβερνητικές αποφάσεις.

Μια τέτοια απόφαση ήρθε από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας (30ό Μονομελές) με αριθμό 13864/2020 και η σημασία της έγκειται κατά πρώτον στο ότι αναγνωρίζει δικαίωμα σε διεκδικήσεις για αναδρομικά Δώρων, μετά την πιλοτική δίκη του ΣτΕ, βάσει της οποίας η κυβέρνηση επέστρεψε μόνον αναδρομικά μειώσεων στις κύριες συντάξεις, και κατά δεύτερον στο ότι δίδει το «πράσινο φως» για προσφυγές συνταξιούχων που δεν έχουν λάβει καθόλου αναδρομικά να διεκδικήσουν την επιστροφή Δώρων στις συντάξεις τους. Οι διεκδικήσεις θα αφορούν στο διάστημα 2015-2016 εφόσον έχουν γίνει και αιτήσεις θεραπείας για διακοπή της παραγραφής και εκ νέου ανανέωσης της 5ετίας, ενώ χωρίς αίτηση οι διεκδικήσεις περιορίζονται στο Δώρο Πάσχα και Αδείας του 2016 με αγωγή εντός του 2021.

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1.000 ΕΥΡΩ

Κύρια σύνταξη Επικουρική Αθροισμα Αναδρομικά με αίτηση «θεραπείας» το 2020 (*) Αναδρομικά με αγωγή το 2021 (*)
400 0 400 400 200
440 0 440 440 220
480 70 550 620 310
520 85 605 690 345
560 90 650 740 370
600 105 705 810 405
640 120 760 880 440
680 135 815 950 475
720 140 860 1.000 500
760 145 905 1.050 525
720 145 865 1.010 505
730 150 880 1.030 515
770 155 925 1.080 540
810 160 970 1.120 560
830 165 995 1.130 565

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου