Αρχική Υγεία Άμεσα: Λήγει αύριο η προθεσμία για Επιθεωρητές στο υπουργείο Υγείας

Άμεσα: Λήγει αύριο η προθεσμία για Επιθεωρητές στο υπουργείο Υγείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στην κάλυψη 39 θέσεων Επιθεωρητών Υγείας προχωρά το το υπουργείο Υγείας για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ Αθήνας) και του Περιφερειακού Γραφείου της αντίστοιχης υπηρεσίας Μακεδονίας-Θράκης (ΣΕΥΥΠ Θεσσαλονίκης).

Η πρόσκληση του υπουργείου αφορά μόνιμους υπαλλήλους του Δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, εκ των οποίων 31 για την Αθήνα και οκτώ για τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν για τρία έτη με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες και να εργαστούν ως Επιθεωρητές και Βοηθοί Επιθεωρητές.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: Υγειονομικοί Επιθεωρητές (τρεις θέσεις), Διοικητικοί-Οικονομικοί Επιθεωρητές (25 θέσεις), Κοινωνικοί Επιθεωρητές (τέσσερις θέσεις) και Βοηθοί Επιθεωρητές (επτά θέσεις).

Ειδικά για τις θέσεις Διοικητικών-Οικονομικών Επιθεωρητών, όπου κατανέμονται οι περισσότερες θέσεις, μπορούν να αποσπασθούν μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ και β’ βαθμίδας, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό Α΄, που ανήκουν σε κλάδο ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού, ΠΕ Οικονομικού ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης με διετή τουλάχιστον υπηρεσία, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους.

Αιτήσεις, συνοδευόμενες από κλειστό φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται έως τη Δευτέρα, 6 Μαρτίου. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου και Εξυπηρέτησης Πολιτών (Αριστοτέλους 19), ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: υπουργείο Υγείας, Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών και Υποστήριξης /Τμ. Ανθρωπίνων Πόρων Κεντρικής Υπηρεσίας, Αριστοτέλους 17, 104 33, Αθήνα, με την ένδειξη “Αίτηση συμμετοχής στην Ανακοίνωση-Πρόσκληση για τη Στελέχωση του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π)”.