Αλλάζουν όλα στη στέγαση: Δάνεια σε νέους έως 45 ετών μέχρι και στο 90% της αξίας του ακινήτου

Οι χορηγήσεις στεγαστικών δανείων έχουν μειωθεί κατακόρυφα τόσο εξαιτίας της αύξησης των επιτοκίων, όσο και της «εκτόξευσης» στις τιμές των ακινήτων. Η αδυναμία των νοικοκυριών να χρηματοδοτήσουν την αγορά ιδιόκτητου ακινήτου αποτυπώνεται στην πορεία του συνολικού τους χρέους, η οποία είναι έντονα πτωτική. Βασική αιτία αποτελεί η απότομη αύξηση των τιμών των ακινήτων με ρυθμό ταχύτερο από αυτό των εισοδημάτων.
Η νέα πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδας

Πρόγραμμα «Σπίτι μου»: 14.000 αιτήσεις από νέους έως 39 ετών | Liberal.gr

Προϋποθέσεις ευκολότερης χορήγησης στεγαστικών δανείων σε υποψήφιους αγοραστές ακινήτων δημιουργεί το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης των νοικοκυριών της Τράπεζας της Ελλάδας.

Στο εξής, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα προσφέρουν δάνεια που θα αντιστοιχούν ακόμη και στο 90% της αξίας των ακινήτων, περιορίζοντας την ανάγκη να υπάρχουν αποταμιεύσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Η Τράπεζα της Ελλάδας έδωσε τη δυνατότητα να χορηγούνται στεγαστικά δάνεια που να αντιστοιχούν ακόμη και στο 90% της αξίας του ακινήτου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι τράπεζες λανσάρουν δάνεια για νέους έως 45 ετών με ευνοϊκότερους όρους.

Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό με εισόδημα ύψους 2.000€ κάθε μήνα, μπορεί να αγοράσει ένα ακίνητο αξίας 148.000€, δίνοντας μετρητά λιγότερα από 15.000€. Για 35 χρόνια, θα πληρώνουν κάθε μήνα 600 ευρώ για να εξοφλήσουν το δάνειο των 133.000€. Όλα αυτά, ενόσω το 2023 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με ρυθμό 13,4% και το 2022 με 11,9%.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις