O Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού – ΣΕΚΠΥ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Κατάρτιση εργαζομένων από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού για την απόκτηση και πιστοποίηση επίκαιρων ειδικών όσο και οριζόντιων γνώσεων και ικανοτήτων βάσει διάγνωσης εκπαιδευτικών αναγκών» με κωδικό ΟΠΣ 5035249, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 2709/890/Α3/19-04-2019 (ΑΔΑ 6ΔΟI465XI8-9ΡΩ) Απόφαση Ένταξης.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών κατάρτισης και πιστοποίησης 1045 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας, για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη
δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση των προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού εριβάλλοντος.

Η πρόσκληση θα είναι ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι 31-10-2021 και ώρα 23:59:00

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ

Το έργο απευθύνεται σε 1045 ωφελούμενους σε όλη τη χώρα, εργαζόμενους, του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξάρτητα από τον κλάδο
απασχόλησής τους.

Με την υλοποίηση των ενεργειών αυτών αναμένεται οι εργαζόμενοι να εφοδιαστούν με τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αποκτήσουν πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας που σταδιακά συντελείται. Αντικείμενο της πράξης είναι η κατάρτιση, η πιστοποίηση και ενίσχυση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων, σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

500 ευρώ επίδομα κατάρτισης
Το σύνολο των ωρών κατάρτισης είναι 100 ώρες

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι καταρτιζόμενοι έχουν συμμετάσχει και ολοκληρώσει υποχρεωτικά:

— την Κατάρτιση
— τη διαδικασία πιστοποίησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων. Συνεπώς το εκπαιδευτικό επίδομα που θα καταβληθεί προκύπτει από τον τύπο:
Ώρες κατάρτισης που έχει παρακολουθήσει ο ωφελούμενος x 5,00 €.

Η συνολική αξία του Εκπαιδευτικού Επιδόματος είναι : 100 ώρες κατάρτισης x 5,00 € = 500,00 €.

Τυχόν απουσίες των καταρτιζόμενων, έως του επιτρεπτού ορίου του 10% (έως 10 ώρες) ή 20% (20 ώρες), επιφέρουν αντίστοιχη μείωση του ύψους του εκπαιδευτικού επιδόματος.
Καταρτιζόμενοι οι οποίοι έχουν υπερβεί τα μέγιστα όρια επιτρεπτών απουσιών που περιγράφονται ανωτέρω, δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης, δεν δικαιούνται εκπαιδευτικό επίδομα και δεν τους χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΔΩ