Αρχική ΑΣΕΠ ΑLERT! Λήγουν οι αιτήσεις για τις 65 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων

ΑLERT! Λήγουν οι αιτήσεις για τις 65 προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά εξήντα πέντε (65) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Συμβάσεις μίσθωσης έργου για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Υποδοχής & Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

Ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται το χρονικό διάστημα έως και την Πέμπτη, 21/10/2021.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ