ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με 390 μόνιμους υπαλλήλους ενισχύονται δύο υπουργεία και ένας μεγάλος φορέας. Αυτή την περίοδο “τρέχουν” τρεις μεγάλες προκηρύξεις για προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και διαφορων εκπαιδευτικών βαθμιδών. Ακολουθούν οι προκηρύξεις:

 

1) Αιτήσεις τώρα για 158 μόνιμους στον ΔΕΔΔΗΕ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 158 θέσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην Ανώνυμη Εταιρεία “Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας”, ως ακολούθως:

110 Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
10 Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
38 Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/07/2018-17/07/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο. ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2) 186 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στον Πολιτισμό

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοίνωσε επίσης την κάλυψη 186 θέσεων Τακτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/07/2018-24/07/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

 

3) Ενισχύεται με 46 μόνιμους το Υπουργείο Μεταναστευτκής Πολιτικής

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοινώνει την πλήρωση 46 θέσεων Τακτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Μεταναστευτκής Πολιτικής, ως ακολούθως:

28 άτομα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης
13 άτομα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
5 άτομα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 16/07/2018-31/07/2018

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.