ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στη πρόσληψη 100 εποχικών υπαλλήλων προχωρεί άμεσα το Ελληνικό Κτηματολόγιο. Τις προηγούμενες μέρες οριστικοποιήθηκε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν δικαίωμα υποβολής αιτήσεων μέχρι 26 Οκτωβρίου. 

Οι θέσεις αφορούν, συνολικά, 100 υπαλλήλους – οι οποίοι προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ – κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικοί-Δασολόγοι (70 θέσεις) και ΤΕ Δασοπόνοι (30 θέσεις).

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 7 Οκτωβρίου, ενώ σύμφωνα με το ΝΠΠΔ του φορέα ότι υποψήφιοι συμμετέχοντες που απέστειλαν, ήδη, αιτήσεις με δικαιολογητικά τα οποία έχουν παρελθούσα χρονική ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής τους, παρακαλούνται να αποστείλουν εκ νέου μόνο τα δικαιολογητικά αυτά, ώστε να έχουν ισχύ εντός της ισχύουσας προθεσμίας, ώστε να ληφθούν υπόψη στην κατάταξή τους.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.